ПТП - Варна - право на обезщетение

Експерти по застрахователно право

Максимални обезщетения при ПТП и трудова злополука
Правна и адвокатска помощ по застрахователно право
Безплатни консултации онлайн и по телефон
Представители за цялата страна
Ние получаваме възнаграждение само при успешен резултат

Писмени и устни консултации, по повод получен отказ от застраховател за изплащане на застрахователно обезщетение;
Писмени и устни консултации на лица от цялата страна, пострадали при ПТП или роднини и близки на такива, изгубили живота си при ПТП;
Писмени и устни консултации на лица от цялата страна, пострадали в трудова злополука;
Писмени и устни консултации по повод действия, които може да бъдат предприети за получаване на максимални обезщетения от застрахователна компания, гаранционен фонд или работодател;
Изготвяне и предявяване на претенция за изплащане на справедливо обезщетение от страна на застрахователна компания, гаранционен фонд или работодател;
Изготвяне на жалба срещу застрахователна компания или работодател, който е изплатил на пострадали, занижено по размер, обезщетение;
Изготвяне на искови молби срещу застрахователни компании, гаранционен фонд или работодател за получаване на справедливо обезщетение на лица, претърпели неимуществени и имуществени вреди от ПТП, Трудови злополуки и други;
Процесуално представителство, защита и съдействие във всички съдилища в страната на лица, пострадали от ПТП, Трудови злополуки и други;
Процесуално представителство, защита и съдействие пред органите на МВР, Следствие и Прокуратура;
Изготвяне на писмени сигнали, жалби и/или възражения;
Процесуално представителство, защита и съдействие по досъдебни производства и образуваните, вследствие на тях, Наказателни дела;
Процесуално представителство, защита и съдействие пред чуждестранни застрахователи по повод получаване на справедливо обезщетение, във връзка с инцидент, настъпил в чужбина.

Всички, посочени по – горе, услуги се осъществяват от експерти в своята област – юристи и адвокати – гаранция за успеха на общата ни работа!

 

НИЕ СМЕ ТЯСНО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:

право на обезщетение – ПТП – право на обезщетение – ПТП – право на обезщетение – ПТП – право на обезщетение