Заплащането на нашите услуги е обвързано винаги с постигането на определен резултат. Резултатното плащане Ви гарантира, че ние ще извършим възложената ни работа по най-добрия за Вас начин и при постигане на най-високи за Вас резултати, а именно – максимално обезщетение в най – кратки срокове.

Варианти:

  • При положителен за Вас резултат – изплащане на обезщетение, Вие ни дължите, предварително уговореното между нас възнаграждение, и то едва, след като Вие получите по Вашата банкова сметка, дължимото Ви обезщетение.
  • При липса на резултат – липса на изплащане на обезщетение, то нашите услуги са безплатни за Вас.
  • Консултации по телефон или онлайн са безплатни.