Tag Archives: адвокати

Адвокатът е юрист, който е оправомощен от закона да предоставя правна помощ, съдействие, процесуално представителство и съдебна защита в полза на лица, групи или организации.

Адвокатите представляват своите клиенти в съдапрокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи, учрежденията или при спорни ситуации; осъществяват консултиране на различни правни казуси, от всички сфери на правото. Адвокатите в България са организирани в адвокатски колегии.

Адвокатската професия е свободна и независима, а разговорите с адвокат, адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация, са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Това гарантира неприкосновеността и сигурността на клиентската тайна, за да се осигури и гарантира стабилно процесуално представителство, в рамките на състезателен съдебен процес.