Tag Archives: взаимно доверие

Доверието е знанието или убеждението, че действията, бъдещия статут или собствеността на даден обект, ще бъдат съобразени с желанието ни.

В случай на човешки взаимоотношения доверието се отнася най-често за честност и искреност от друга страна към нас.